Dokumenty

Vyhláška o digitální technické mapě kraje

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy verze 1.4

Metodika poskytování WMS a WMTS služeb DTM

Metodika poskytování stahovacích služeb WFS DTM

Metodika správy a vedení identifikačních čísel staveb v DTM

Metodické návody pro pořizování objektů JVF DTM

Dokumenty vznikly v rámci řešení projektu Jednotného výměnného formátu Digitální technické mapy v programu BETA2 administrovaného TAČR

Historie dokumentů

Vyhláška o digitální technické mapě kraje - meziresortní připomínkování