Meziresortní připomínkové řízení návrhu vyhlášky o DTM kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální předložil dne 30.3.2020 do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje. Návrh vyhlášky stanovuje v 6§ výměnný formát (JVF DTM), který bude využíván pro předávání dat DTM. Dále je ve vyhlášce uvedena vazba na tento portál JVF DTM, na kterém budou uveřejněny technické parametry formátu. V souvislosti s návrhem vyhlášky je připravována verze JVF DTM 1.4, která bude v souladu s obsahem DTM uvedeným v přílohách 1 a 3 vyhlášky.