• 27. April 2020 07:10

    Meziresortní připomínkové řízení návrhu vyhlášky o DTM kraje

    Český úřad zeměměřický a katastrální předložil dne 30.3.2020 do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje. Návrh vyhlášky stanovuje v 6§ výměnný formát (JVF DTM), který bude využíván pro předávání dat DTM. Dále je ve vyhlášce uvedena vazba na tento portál...více

  • 29. April 2019 12:10

    Nová verze Jednotného výměnného formátu

    Na Portálu JVF DTM byla publikována nová verze Jednotného výměnného formátu Digitální technické mapy s označením JVF DTM v1.3. Nová verze bude platná od 1. 4. 2019. Kompletní dokumentaci k dané verzi je možné stáhnout v sekci Dokumenty.